ABOUT US/OM OSS

Stormvind is a Norwegian consulting company focusing on sustainable energy solutions. 

Stormvind er et norsk konsulentselskap som jobber med bærekraftige energiløsninger.

 

SERVICES/TJENESTER

PROJECT MANAGEMENT/PROSJEKTLEDELSE

PROJECT DEVELOPMENT/PROSJEKTUTVIKLING

ENVIRONMENTAL DESIGN/MILJØDESIGN

STAKEHOLDER MANAGEMENT/INTERESSENTLEDELSE

 

PROJECT REFERENCES/PROSJEKTER

NORSK VIND ENERGI AS

Project development, onshore wind power in Norway
Utvikling av nye vindkraftprosjekter i Norge

BIOKRAFT AS

Planning of large scale biogas (LBG) plant
Planlegging av byggetrinn II ved Biokraft på Skogn

NORSK KYLLING AS

Planning of a smart energy concept at a large poultry plant
Planlegging av smart energikonsept for næringsmiddelindustrianlegg

E.ON

Project management of wind power projects in Norway
Prosjektledelse innen vindkraft i Norge

VESTAVIND

Detailed planning of wind farms
Bistand detaljplanlegging, MTA plan

 

©2018 by Stormvind.

Skipsleia Case 1 utsnitt.jpg